ΠΑΡΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Ο Dr. Wolff είναι αθλίατρος, Γερμανός, και ορμώμενος από την ανάγκη σωστών συσκευών προληπτικής και θεραπευτικής άσκησης για τους ασθενείς του, έφτιαξε ομάδες συσκευών οι οποίες να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες το δυνατόν καλύτερα. Το πάρκο είναι αναγνωρισμένο από την Ε.Ε. και τον Γερμανικό φορέα δημόσιας υγείας ως πάρκο προληπτικής και θεραπευτικής άσκησης και οι επισκέψεις σε θεραπευτήρια και γυμναστήρια με τις συσκευές του Dr. Wolff καλύπτονται από τον Γερμανικό φορέα υγείας.

 

 

Στο Flex check γίνεται έλεγχος της ελαστικότητας των αρθρώσεων με μοιρογνωμόνιο ώστε να έχουμε το δυνατόν αντικειμενικότερη μέτρηση και να μπορεί να γίνει έλεγχος της κατάστασης, και πάλι μετά την θεραπεία.

Με το Balance check ελέγχουμε προβλήματα ισορροπίας και ιδιοδεκτικότητας, ενδυναμώνουμε και ασκούμε το μυϊκό σύστημα των κάτω άκρων όπως επίσης και των δακτύλων του χεριού.

Μετά από αυτούς τους αντικειμενικούς ελέγχους το πρόγραμμα εκγύμνασης του καθενός είναι τελείως προσωπικό για να ανταποκρίνεται στις δικές του ανάγκες.

Έτσι έχουμε ένα πρόγραμμα εκγύμνασης που ανταποκρίνεται στην έννοια

PERSONAL MEDICAL TRAINING.

Η πρώτη ομάδα είναι συσκευές αξιολόγησης της μυϊκής κατάστασης, της ελαστικότητας των αρθρώσεων και της ιδιοδεκτικότητας.

Αποτελείται από τρείς συσκευές: Back check, Flex check και Balance check.

 

Στο Back check ο φυσιοθεραπευτής κάνει έναν πλήρη έλεγχο της μυϊκής ισχύος, ως προς την δύναμη και την αντοχή των μυών. Το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου, που αποτυπώνει τον μυϊκό χάρτη του ασθενή, μέσω λογισμικού, το παίρνουμε εκτυπωμένο σε χαρτί, εύκολα κατανοητό από τον καθένα.

Η πρόσθετη καινοτομία της συσκευής βρίσκεται και στην αποτύπωση της κατάστασης αγωνιστών και ανταγωνιστών μυών, όπως φυσικά και του ελέγχου ανά πλευρά. Αυτό δίνει την δυνατότητα στους ανθρώπους μας που θα βγάλουν το πρόγραμμα εκγύμνασης του ασκούμενου να το συγκεκριμενοποιήσουν ακριβώς εκεί που είναι αναγκαίο για τον ασκούμενο.